facebook
^ Terug naar boven

 • 1 Bier brouwen
  Het brouwen van bier is al eeuwenlang een kunst, ook al beseft lang niet iedereen dat tegenwoordig nog.
 • 2 Wilt U zelf bier gaan brouwen.
  Bij ons bent U daarvoor aan het goede adres. Bier brouwen is namelijk eenvoudiger dan U denkt.
 • 3 Bier proeven
  Bier proeven doen we in de breedste zin van het woord.
 • 4 Praten over het brouwen van bier.
  Tijdens de clubavonden die altijd de eerste woensdag van de maand plaats vinden kan elk probleem van het brouwen uitgebreid besproken worden.
 • 5 Kwaliteit.
  We kunnen met recht zeggen dat de kwaliteit van de bieren elke clubavond weer een revelatie is.

D.A.B. de Wortketel.

Bier brouwen en proeven.

  
  

literatuur_medewerkers

 Merckwaerdighe Bierologie


GERAADPLEEGDE LITERATUUR. LIJST VAN MEDEWERKERS.

Van Alkemade en Van der Schelling, Nederlands Displegtigheden, Rotterdam, 1732

André, L'Alimentation et la Cuisine à Rome, Paris, 1961

Baudet, De Maaltijden en de Keuken in de Middeleeuwen, Leiden, 1904

Beer in Britain, Compiled from a Special Supplement of The Times, London, 1960

Van Beverwyck, Schat der Gesontheyt, verciert met Historyen, Kopere Platen, als oock met Verssen van Heer Jacob Cats, Ridder, Raedt-Pensionaris van Hollandt, Amsterdam, 1943

Bickerdyke, The Curiosities of Ale and Beer, London, 1889

Blankaart, De Borgerlyke Tafel, Om lang en gesond sonder ziekten te leven. Waar in van Yder Spijse in het besonder gehandelt werd, Amsterdam, 1683

Burema, De Voeding in Nederland van de Middeleeuwen tot de Twintigste Eeuw, Assen, 1953

Campbell, The Book of Beer, London, 1956

Chomel en De Chalmot, Algemeen Huishoudelijk-, Natuurkundig-, Zedekundig- en Konst-Woordenboek, Vervattende veele middelen om zijn Goed te Vermeerderen en zijne Gezondheid te behouden, enz., Leiden en Leeuwarden, 1778

Grendal, Lettre sur la Bière, Valenciennes, 1734

Clair, Kitchen and Table, London, 1964

Doorman, De Middeleeuwse Brouwerij en de Gruit, Den Haag, 1955

Forbes, Studies in Ancient Technology, Leiden, 1965

Geiringer, Hun Naam was Bach, Ned. Vert., Arnhem, 1956

Gimherg, Feesten en Maaltijden in Zutphen in de Middeleeuwen, verschenen in Bijdragen en Mededeelingen der Vereeniging Gelre, 1909

Herchenröder, Liebeserklärung an eine kühle Blonde, Offenbach a. M., 1965

Hoffman, 5000 Jahre Bier, Nürnberg, 1956

Kirton, A GLass of Ale, its History and Mystery, Londen, z.j.

Van Laer, La Bière, Paris,1937

Livio, Tavernes, Estaminets, Guingettes et Cafés d'Antan et de Naguère, Paris, 1961

North, La Bière éternelle, Neuchâtel, 1964

Schiedlausky, Essen und Trinken, München, 1959

Schookius, Liber de Cervisia quo omnia ad illam pertinentia plenissime dicutiuntur, Groningen, 1661

Schotel, Oude Zeden en Gebruiken in Nederland, Dordrecht, 1859

Schranka, Fin Buch vom Bier, Frankfurt a. 0., 1886

Schürmann, Das Bier, Berlijn, 1936

Sillner, Das Buch vom Bier, München, 1962

Simon, Die Bierfibel Duisburg, 1951

Stepp, Bier wie es der Arzt sieht, München 1962

Stuhi, Das Bier bei Homer, Würzburg, 1928

Tregement der Ghesontheyt, ghetranslateert uiten latine in duytsche, een postincunabel van ca 1514.

Verkade, Een grafelijk Huishouden, Wormerveer en Amsterdam, 1955

Vosmaer, De Kunst van Lang te leven en wel te sterven, Haarlem, 1827

De Vries, Qui manet in Zwolla, Zwolle, 1950

Wilson, Life in Shakespeare's England, Cambridge, 1911

Het oud-archief van de Grolsche Bierbrouwerij N.V.

Een aantal werken van klassieke auteurs zoals Caesar, Plinius, Tacitus, enz.

Diverse artikelen in binnen- en buitenlandse tijdschriften

 

DEZE BIERREIS WERD GEMAAKT DOOR:

Dr. Margaretha A. Verkade,
die het oud-archief van de Grolsche Bierbrouwerij tot leven bracht;

J. J. Hooft van Huysduynen
die door opsporingen in Rijks- en andere archieven de
gegevens van het Grolsch-archief bevestigde en completeerde;

Prof. Dr. Ir. R.J. Forbes en W. A. Forbes,
die in de literatuur opzochten wat voor dit boekje van belang was;

Willy Buit,
die tekende wat er te illustreren viel;

Wina Bom,
gespecialiseerd in spijzen en dranken, die opschreef wat de anderen vertelden;

G.E.K. Brummer,
reisleider.

 

 

grolsch-logo

 

Welkom bij de wortketel

Het brouwen van bier is al eeuwenlang een kunst, ook al beseft lang niet iedereen dat tegenwoordig nog. Het is wél een kunst die iedereen kan leren en waar iedereen van kan genieten. "D.A.B. De Wortketel" is het Drentse gilde van amateur bier-brouwers en bierproevers. Het doel van het gilde is om het zelf brouwen en proeven van bier als prettige hobby uit te dragen.

Lees meer...

Agenda

3 juli 2024, 20:00
Vakantiebijeenkomst, vrije inloop
7 augustus 2024, 20:00
vakantiebijeenkomst, vrije inloop
4 september 2024, 20:00
Wedstrijd vrije klasse
2 oktober 2024, 20:00
Wedstrijd klasse B
4 december 2024, 20:00
Wedstrijd klasse D
8 januari 2025, 20:00
Nieuwjaarsreceptie
5 februari 2025, 20:00
Jaarvergadering.
Copyright © 2018. Drentse Amateur Bierbrouwers Vereniging  Alle rechten voorbehouden.